آخرین فایل های ثبت شده

کد فایل : 2844
متراژ زمین : 250 متر
متراژ بنا : 190 متر
سه خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 2847
متراژ زمین : 500 متر
متراژ بنا : 300 متر
سه خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 2821
تصاویری از نمای بیرونی ویلا - با 400 متر زمین و 400 متر بنا - نوساز - سبک مدرن - چهار خواب مستر - روف گاردن - جواز - پایان کار
متراژ زمین : 400 متر
متراژ بنا : 400 متر
چهار خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 2816
متراژ زمین : 350 متر
متراژ بنا : 250 متر
سه خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 2805
تصاویری از نمای بیرونی و داخلی ویلا - نوساز - 450 متر زمین - 350 متر بنا - سه خواب - سه سرویس - واقع در نوشهر جاده نخ شمال
متراژ زمین : 450 متر
متراژ بنا : 350 متر
سه خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 2781
تصاویری از نمای بیرونی و داخلی ویلا - 300 متر زمین - 580 متر بنا - نوساز - سه خواب - چهار سرویس - جواز ساخت - واقع در نوشهر سیسنگان ونوش
متراژ زمین : 300 متر
متراژ بنا : 280 متر
سه خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 2772
550 متر زمین - 150 متر بنای فلت - سه خواب - شهرک ساحلی - سند مالکیت - آب - برق - گاز - واقع در شهر رویان میدان الغدیر - شهرک ساحلی
متراژ زمین : 550 متر
متراژ بنا : 165 متر
دو خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 2763
ویلا در متل قو با 400 متر زمین - 160 متر بنا - نوساز - مبله - دو خواب
متراژ زمین : 400 متر
متراژ بنا : 160 متر
دو خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 2749
ویلا سوپر لوکس - مبله - نوساز - 1000 متر زمین - 700 متر بنا - مبله - واقع در شهرک نارنج - شش خواب
متراژ زمین : 1000 متر
متراژ بنا : 700 متر
شش خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 2740
فروش ویلا در نوشهر - خیرود - 400 متر زمین - 250 متر بنا - مبله - با دیدی به کوه و جنگل - سه خوابه
متراژ زمین : 400 متر
متراژ بنا : 250 متر
سه خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 2724
ویلا در شمال - نارنج بن - 400 متر زمین - 300 متر بنا - چهار خوابه - نوساز - مبله - نمای رومی
متراژ زمین : 400 متر
متراژ بنا : 300 متر
چهار خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 2721
آپارتمان - 110 متر - دو خوابه - 350 متر زمین - سه طبقه - دو واحدی - واقع در نوشهر - بلوار خیریان
متراژ زمین : 350 متر
متراژ بنا : 110 متر
دو خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 2716
7000 متر زمین ساحلی - واقع در شمال - سیسنگان - با 40 متر پهنا - ساحل اختصاصی کاملا شنی - با یک دستگاه ویلای قدیمی

باغ ساحلی در سیسنگان

متری 1/5 میلیون
متراژ زمین : 7000 متر
متراژ بنا : بنا قدیمی
خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 2709
تصاویری از نمای بیرونی ویلا
متراژ زمین : 250 متر
متراژ بنا : 140 متر
دو خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 2706
ویلا - 300 متر زمین - 200 متر بنا - نوساز - آب - برق - گاز - واقع در صلاح الدینکلا
متراژ زمین : 300 متر
متراژ بنا : 200 متر
سه خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 2703
ویلا دو خوابه - 230 متر زمین - 100 متر بنا - نوشهر - سیسنگان
متراژ زمین : 230 متر
متراژ بنا : 100 متر
دو خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 2691
متراژ زمین : 150 متر
متراژ بنا : 75 متر
دو خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 2670
متراژ زمین : 6000 متر
متراژ بنا : 2700 متر
شش خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 2660
تصاویری از نمای بیرونی ویلا و باغچه و استخر ویلا - این ویلا دارای 1100 متر زمین و 450 متر بنای چهار خوابه - به صورت مبله
متراژ زمین : 1100 متر
متراژ بنا : 450 متر
چهار خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 2651
تصاویری از نمای بیرونی و داخلی ویلا - ویلا نوساز - دویست پنجاه متر زمین و صد و هفتاد متر بنای نوساز - دوخوابه - نیم پیلوت - با آب - برق - گاز واقع در منطقه سیسنگان - صلاح الدینکلا
متراژ زمین : 250 متر
متراژ بنا : 170 متر
دو خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 2635
متراژ زمین : 10000 متر
متراژ بنا : 250 متر
چهار خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 2624
متراژ زمین : 400 متر
متراژ بنا : 280 متر
چهار خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 2603
تصویری از نمای بیرونی ویلا - این ویلای ساحلی از جاده به دریا - دارای 11000 متر زمین و 1500 متر بنای استخردار - با یند مالکیت - پایان کار - واقع شده در نوشهر - ساحل چیلک
متراژ زمین : 11000 متر
متراژ بنا : 1500 متر
شش خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 2588
متراژ زمین : 1500 متر
متراژ بنا : 400 متر
چهار خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 2574
متراژ زمین : 10000 متر
متراژ بنا : 3500 متر
شش خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 2563
متراژ زمین : 300 متر
متراژ بنا : 270 متر
سه خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 2541
تصویری از نمای بیرونی ویلا با 1000 متر زمین و 500 متر بنای نوساز - دوبلکس - پنج خوابه - مبله - شهرکی با دید به جنگل

ویلا در نوشهر مزگا

دو میلیارد
متراژ زمین : 1000 متر
متراژ بنا : 500 متر
چهار خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 2532
تصویری از نمابیرونی ویلا - با 400 متر زمین و 300 متر بنای چهار خوابه - نوساز - دوبلکس - شهرکی جنگلی
متراژ زمین : 400 متر
متراژ بنا : 300 متر
چهار خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 2516
متراژ زمین : 600 متر
متراژ بنا : 400 متر
چهار خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 2496
متراژ زمین : 2500 متر
متراژ بنا : 800 متر
پنج خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 2488
متراژ زمین : 500 متر
متراژ بنا : 500 متر
چهار خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 2468
تصویری از نمای بیرونی ویلا با 850 متر زمین و 350 متر بنای چهار خوابه - دوبلکس - با فضای سبز بسیار زیبا در شهرک جنگلی درناسر
متراژ زمین : 850 متر
متراژ بنا : 350 متر
سه خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 2459
متراژ زمین : 800 متر
متراژ بنا : 200 متر
سه خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 2440
متراژ زمین : 1200 متر
متراژ بنا : 300 متر
سه خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 2428
تصاویری اززنمای بیرونی ویلا - با پانصد متر زمین و سیصد و بیست متر بنا - چهار خوابه - شهرکی - نوساز - با دید به کوه و جنگل - با خیابان سنگ فرش - و نگهبانی بیست و چهار ساعته
متراژ زمین : 500 متر
متراژ بنا : 320 متر
چهار خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 2413
متراژ زمین : 600 متر
متراژ بنا : 400 متر
چهار خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 2402
تصاویری از نمای بیرونی و باغچه ی ویلا با 370 متر زمین و 120 متر بنای دو خوابه شهرکی
متراژ زمین : 370 متر
متراژ بنا : 120 متر
دو خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 2394
تصویری از نمای بیرونی ویلا
متراژ زمین : 300 متر
متراژ بنا : 220 متر
چهار خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 2385
تصویری از نمای بیرونی ویلا - با 1250 متر زمین و 700 متر بنا - با چشم اندازی بسیار زیبا به دریا و جنگل - با استخر سرپوشیده - شهرکی
متراژ زمین : 1250 متر
متراژ بنا : 700 متر
شش خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 2374
تصاویری از نمای بیرونی و باغچه ویلا - با پانصد متر زمین و 280 متر بنای سه خوابه - واقع شده در منطقه سیسنگان با چشم اندازی زیبا به دریا و جنگل
متراژ زمین : 500 متر
متراژ بنا : 280 متر
سه خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 2369
تصاویری از نمای بیرونی ویلا - دارای 270 متر زمین و 180 متر بنای دوبلکس - دارای سند مالکیت - جواز ساخت و پایان کار - نوساز - سه خوابه - شهرکی
متراژ زمین : 270 متر
متراژ بنا : 180 متر
سه خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 2358
متراژ زمین : 18000
متراژ بنا : 1100
پنج خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 2347
متراژ زمین : 300 متر
متراژ بنا : 250 متر
سه خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 2332
تصاویری از نمای بیرونی و داخلی ویلا - دارای 350 متر زمین و 250 متر بنای نوساز - دوبلکس - سه خوابه - ساخته شده بر اساس یک معماری مدرن و عالی ترین نوع متریال
متراژ زمین : 350 متر
متراژ بنا : 250 متر
سه خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 2302
متراژ زمین : 1000 متر
متراژ بنا : 700 متر
پنج خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 2294
تصاویری از نمای بیرونی و باغچه ویلا - دارای 450 متر زمین و 200 متر بنا - دارای سند مالکیت - چهار خوابه
متراژ زمین : 450 متر
متراژ بنا : 200 متر
چهار خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 2285
تصاویری از نمای بیرونی ویلا - دارای 240 متر زمین - 220 متر بنای تریبلکس سه خوابه - نوساز - با چشم انداز عالی به جنگل و دریا
متراژ زمین : 240 متر
متراژ بنا : 220 متر
سه خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 2264
متراژ زمین : هزار متر
متراژ بنا : پانصد متر
پنج خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 2256
تصویری از نمای بیرونی ویلا با 300 متر زمین و 250 متر بنای نوساز - چهار خوابه - چهار سرویس

ویلا چهار خوابه

پانصد میلیون
متراژ زمین : 300 متر
متراژ بنا : 250 متر
چهار خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 2242
متراژ زمین : 800 متر
متراژ بنا : 700 متر
شش خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 2215
متراژ زمین : 450 متر
متراژ بنا : 200 متر
سه خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 2201
متراژ زمین : 625 متر
متراژ بنا : 450 متر
پنج خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 2184
متراژ زمین : 500 متر
متراژ بنا : 300 متر
سه خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 2172
متراژ زمین : 300 متر
متراژ بنا : 180 متر
دو خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 2157
متراژ زمین : 200 متر
متراژ بنا : 100 متر
دو خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 2125
تصویری از نمای بیرونی ویلا
متراژ زمین : 900 متر
متراژ بنا : 600 متر
شش خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 2118
متراژ زمین : 4000 متر
متراژ بنا : 1100 متر
شش خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 2100
تصاویری از نمای بیرونی ویلا ، با 1100 متر زمین و 750 متر بنای شش خوابه ، با سند مالکیت ، استخر ، مبله شده ، واقع شده در یکی از بهترین شهرک های منطقه سیسنگان با ساحل اختصاصی و فضای سبز بسیار زیبا
متراژ زمین : 1000 متر
متراژ بنا : 750 متر
شش خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 2097
متراژ زمین : 280 متر
متراژ بنا : 220 متر
سه خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 2078
متراژ زمین : 1000 متر
متراژ بنا : 800 متر
پنج خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 2045
متراژ زمین : 5500 متر
متراژ بنا : 800 متر
چهار خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 2034
نمای بیرونی ویلا سه خوابه - 1100 متر زمین - 260 متر بنای دوبلکس - مبله شده - با امکانات آب، برق و گاز
متراژ زمین : 1100 متر
متراژ بنا : 260 متر
سه خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 2016
نمای بیرونی ویلا واقع شده در مازندران - نوشهر - سیسنگان - صلاح الدینکلا - نوساز - سه خوابه - با جواز ساخت و پایان کار - با چشم اندازی زیبا به جنگل
متراژ زمین : 300 متر
متراژ بنا : 260 متر
سه خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 2007
نمای بیرونی ویلا
متراژ زمین : 450 متر
متراژ بنا : 300 متر
سه خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 1996
این ویلا در سبک کلاسیک با نمای رومی با یک سوئیت جداگانه و روف گاردن می باشد.
متراژ زمین : 1000 متر
متراژ بنا : 1000 متر
شش خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 1967
تصویری از نمای بیرونی - این ویلا واقع شده در یکی از بهترین شهرک های منطقه و دارای ساحل اختصاصی و راه زیرگذر جهت دسترسی به ساحل دریا می باشد - این ویلا بر اساس یک معماری مدرن و عالی ترین نوع متریال ساخته شده است.
متراژ زمین : 1000 متر
متراژ بنا : 750 متر
پنج خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 1951
این ویلا واقع شده در شهرک زیبای دریابیشه - دارای ساحل اختصاصی - فضای سبز و پارک بسیار زیبا- دارای چهار خواب و جکوزی و به صورت کاملا مبله شده
متراژ زمین : 800 متر
متراژ بنا : 350 متر
چهار خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 1933
متراژ زمین : 700 متر
متراژ بنا : 400 متر
چهار خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 1930
ویلا نیم پیلوت ، دو خوابه ، نوساز ، واقع شده در نوشهر سیسنگان ، دارای آب ، برق و گاز ، با فاصله نزدیک به جنگل سیسنگان
متراژ زمین : 220 متر
متراژ بنا : 120 متر
دو خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 1910
متراژ زمین : 300متر
متراژ بنا : 200 متر
چهار خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 1854
متراژ زمین : 400 متر
متراژ بنا : 500 متر
چهار خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 1830
نمایی از بیرون ویلا با 500 متر زمین و 250 متر بنای سه خوابه
متراژ زمین : 500 متر
متراژ بنا : 250 متر
سه خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 1810
متراژ زمین : 450 متر
متراژ بنا : 250 متر
سه خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 1787
متراژ زمین : 750 متر
متراژ بنا : 250 متر
سه خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 1757
تصویری از نمای بیرونی ویلا - این ویلا چهار خوابه بوده و در یکی از بهترین شهرک های ساحلی منطقه سیسنگان واقع شده است با خیابان های سنگ فرش شده و ساحلی بسیار زیبا - دارای سند مالکیت شش دانگ
متراژ زمین : 500 متر
متراژ بنا : 400 متر
چهار خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 1746
متراژ زمین : 230 متر
متراژ بنا : 140 متر
دو خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 1724
متراژ زمین : 240 متر
متراژ بنا : 120 متر
دو خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 1710
نمایی از بیرون ویلا - این ویلا دو خوابه و نوساز بوده و دارای کلیه امکانات رفاهی می باشد
متراژ زمین : 200 متر
متراژ بنا : 90 متر
دو خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 1698
تصویری از نمای بیرونی ویلا - این ویلا به صورت نیم پیلوت بوده و دارای دو خواب و دو سرویس می باشد. دارای پارکینگ سرپوشیده و پایان کار
متراژ زمین : 250 متر
متراژ بنا : 140 متر
دو خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 1693
این ویلا بر اساس یک معماری مدرن ساخته شده و در یکی از بهترین شهرک های شهرستان نور واقع شده است. این شهرک دارای دریاچه، سالن ورزشی ، پیست دوچرخه سواری و استخر و سونا می باشد. خیابان های کاملاًً سنگ فرش و چشم اندازی بسیار زیبا به طبیعت پیرامون می باشد.
متراژ زمین : 600 متر
متراژ بنا : 400 متر
چهار خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 1677
متراژ زمین : 700 متر
متراژ بنا : 280 متر
سه خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 1662
تصویری از نمای داخلی ویلا
متراژ زمین : 350 متر
متراژ بنا : 260 متر
سه خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 1648
تصویری از نمای بیرونی ویلا با چهار خواب و واقع شده در یک شهرک ساحلی بسیار زیبا با خیابان های سنگ فرش شده و ساحل اختصاصی کاملا شنی و نگهبانی بیست و چهار ساعته
متراژ زمین : 500 متر
متراژ بنا : 300 متر
چهار خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 1637
تصویری از نمای بیرونی ویلا واقع شده در نوشهر سیسنگان و دارای دو خواب
متراژ زمین : 230 متر
متراژ بنا : 120 متر
دو خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 1621
نمای بیرونی ویلا این ویلا در یکی از بهترین شهرک های منطقه سیسنگان واثع شده و دارای پنج خواب و پنج سرویس و همچنین دارای استخر و سونا و جکوزی می باشد.
متراژ زمین : 800 متر
متراژ بنا : 500 متر
پنج خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 1611
نمای بیرونی ویلا واقع شده در قواره اول دریا در یک شهرک ساحلی واقع شده در حد فاصل بین نوشهر و رویان
متراژ زمین : 850 متر
متراژ بنا : 300 متر
سه خواب خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 1596
متراژ زمین : 1000 متر
متراژ بنا : 500 متر
پنج خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 1584
نمای بیرونی ویلا ، این ویلا دارای دو واحد مستقل که هر کدام دارای دو خواب می باشد است
متراژ زمین : 300 متر
متراژ بنا : 200 متر
چهار خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 1544
نمایی از بیرون ویلا با چشم اندازی بسیار زیبا به کوه و جنگل و دریا با یک تراس بزرگ به سمت جنگل و دو تراس به سمت دریا
متراژ زمین : 9000 متر
متراژ بنا : 1500 متر
شش خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 1508
نمایی از بیرون ویلا در سبک مدرن و با نمای آجر و با چهار خواب و چهار سرویس
متراژ زمین : 400 متر
متراژ بنا : 290 متر
چهار خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 1502
نمایی از بیرون ویلا واقع شده در شهرکی بسیار زیبا در جوار دریاچه صلاح الدینکلا با چشم اندازی زیبا به کوه و جنگل و دریا
متراژ زمین : 330 متر
متراژ بنا : 180 متر
سه خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 1487
متراژ زمین : 450 متر
متراژ بنا : 350 متر
سه خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 1474
نمایی از بیرون ویلا. این ویلا دارای باغچه ای زیبا و آب نمایی زیبا بوده و در شهرکی در جوار جاده اصلی رویان به نوشهر واقع شده است.
متراژ زمین : 600 متر
متراژ بنا : 320 متر
سه خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 1427
نمای بیرونی ویلا
متراژ زمین : 1000 متر
متراژ بنا : 600 متر
پنج خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 1419
نمای بیرونی ویلا
متراژ زمین : 250 متر
متراژ بنا : 180 متر
سه خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 1410
نمایی از بیرون ویلا در شب
متراژ زمین : 150 متر
متراژ بنا : 120 متر
دو خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 1399
نمای بیرونی ویلا با 750 متر زمین و 230 متر بنای سه خوابه در جوار جنگل سیسنگان با چشم اندازی زیبا به کوه و جنگل
متراژ زمین : 750 متر
متراژ بنا : 230 متر
سه خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 1385
تصویری از نمای بیرونی ویلا. این ویلا دارای دو استخر سر باز و سرپوشیده و سونا خشک و جکوزی می باشد. این ویلا دارای چشم اندازی بسیار زیبا به دریا و جنگل می باشد.
متراژ زمین : 900 متر
متراژ بنا : 650 متر
چهار خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 1368
نمایی از بیرون ویلا واقع شده در یکی از بهترین شهرک ها ساحلی منطقه سیسنگان
متراژ زمین : 600 متر
متراژ بنا : 350 متر
سه خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 1351
تصاویری از نمای بیرونی ویلا - واقع شده در مازندران ، ساری ، فرح آباد، شهرک ساحلی
متراژ زمین : 150 متر
متراژ بنا : 92 متر
دو خواب
سایر مشخصات