آخرین فایل های ثبت شده

کد فایل : 1226
تصویری از بیرون ویلا واقع شده در یکی از بهترین شهرک های شمال با ساحل اختصاصی
متراژ زمین : 1000 متر
متراژ بنا : 500 متر
پنج خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 1218
تصویری از بیرون ویلا با نمای رومی از جنس سنگ مرمر
متراژ زمین : 600 متر
متراژ بنا : 400 متر
چهار خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 1210
نمای داخلی ویلا با میلمان موجود در آن
متراژ زمین : 250 متر
متراژ بنا : 200 متر
سه خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 1204
نمایی از بیرون ویلا - این ویلا دارای چشماندازی بسیار زیبا به جنگل و دریا می باشد
متراژ زمین : 400 متر
متراژ بنا : 280 متر
سه خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 1188
نمای بیرونی ویلا نمای بیرونی ویلا - با امکانات آب ، برق ، گاز ، حفاظ
متراژ زمین : 225 متر
متراژ بنا : 110 متر
دو خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 1185
تصویری از بیرون ویلا
متراژ زمین : 400 متر
متراژ بنا : 220 متر
سه خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 1165
نمای بیرونی ویلا
متراژ زمین : 900 متر
متراژ بنا : 450 متر
چهار خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 1154
نمایی از بیرون ویلا
متراژ زمین : 230 متر
متراژ بنا : 115
دو خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 1143
نمای بیرونی ویلا - این ویلا تمام پیلوت بوده و دارای چشم اندازی بسیار زیبا به جنگل و دریا می باشد
متراژ زمین : 225 متر
متراژ بنا : 120 متر
دو خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 1132
نمای بیرونی ویلا - این ویلا به سمت شمال و دارای دید دریا و جنگل می باشد
متراژ زمین : 620 متر
متراژ بنا : 480 متر
پنج خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 1115
نمایی از بیرون ویلا
متراژ زمین : 620 متر
متراژ بنا : 550 متر
پنج خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 1105
نمایی از بیرون ویلا
متراژ زمین : 620 متر
متراژ بنا : 320 متر
چهار خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 1099
نمای بیرونی ویلا
متراژ زمین : 225 متر
متراژ بنا : 170 متر
سه خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 1091
نمایی از ویلا ( این ویلا تمام پیلوت بوده که با توجه به رطوب شمال گزینه ی مناسبی می باشد)
متراژ زمین : 200 متر
متراژ بنا : 120 متر
دو خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 1084
پلاک شماره 1 = 410 متر مربع پلاک شماره 2 = 361 متر مربع پلاک شماره 3 = 363 متر مربع پلاک شماره 4 = 374 متر مربع پلاک شماره 5 = 385 متر مربع پلاک شماره 6 = 393 متر مربع پلاک شماره 7 = 408 متر مربع پلاک شماره 8 = 394 متر مربع پلاک شماره 9 = 418 متر مربع پلاک شماره 10 = 375 متر مربع پلاک شماره 11 = 408 متر مربع پلاک شماره 12 = 365 متر مربع پلاک شماره 13 = 410 متر مربع پلاک شماره 14 = 391 متر مربع پلاک شماره 17 = 790 متر مربع پلاک شماره 18 = 872 متر مربع
متراژ زمین : کل شهرک، 9000 متر
متراژ بنا :
خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 1072
نمایی از ساحل اختصاصی زمین با 52 متر بر و دید به پارک جنگلی سیسنگان

فروش زمین ساحلی بزرگ / سیسنگان

یک تیکه از جاده به ساحل
متراژ زمین : 6700 متر
متراژ بنا : دو بنای قدیمی
چهار خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 1065
نمای بیرونی ویلا
متراژ زمین : 400 متر
متراژ بنا : 280 متر
سه خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 1058
نمایی از بیرون ویلا
متراژ زمین : 250 متر
متراژ بنا : 185 متر
سه خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 1046
نمای بیرونی ویلا
متراژ زمین : 220 متر
متراژ بنا : 120 متر
دو خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 1030
نمایی از ویلا
متراژ زمین : 400 متر
متراژ بنا : 130 متر
دو خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 1023
نمای بیرونی ویلا
متراژ زمین : 550 متر
متراژ بنا : 350 متر
سه خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 1011
نمای داخلی ویلا
متراژ زمین : 500 متر
متراژ بنا : 350 متر
چهار خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 1005
نمای بیرونی ویلا
متراژ زمین : 1000 متر
متراژ بنا : 450 متر
چهار خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 1002
نمایی کلی از بلوک های ساحلی
متراژ زمین : 11000
متراژ بنا : 16000 متر / 113 واحد
دو و سه و چهار خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 987
نمای بیرونی ویلا
متراژ زمین : 400 متر
متراژ بنا : 240 متر
سه خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 980
نمای بیرونی ویلا
متراژ زمین : 550 متر
متراژ بنا : 250 متر
سه خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 959
photo_2016-07-19_17-42-38
متراژ زمین : 200 متر
متراژ بنا : 95 متر
دو خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 948
نمایی از ویلا
متراژ زمین : 500 متر
متراژ بنا : 280 متر
سه خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 919
نمای بیرونی ویلا
متراژ زمین : 300 متر
متراژ بنا : 185 متر
سه خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 902
نمای بیرونی ویلا با استخر روباز
متراژ زمین : 350 متر
متراژ بنا : 300 متر
سه خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 867
فروش ویلا ساحلی با 550 متر زمین و 200 متر بنا
متراژ زمین : 550 متر
متراژ بنا : 200 متر
سه خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 853
نمایی از ساحل شنی شهرک
متراژ زمین : 300 متر
متراژ بنا : 120 متر
دو خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 835
فروش ویلای ساحلی / نمای کلی از ویلا
متراژ زمین : 450 متر
متراژ بنا : 220 متر
پنج خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 831
نمای شرقی ویلا
متراژ زمین : 580 متر
متراژ بنا : 400 متر
چهار خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 821
فروش ویلای نیم پیلوت
متراژ زمین : 210 متر
متراژ بنا : 140 متر
دو خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 806
نمایی از باغچه ویلا
متراژ زمین : 600 متر
متراژ بنا : 150 متر
دو خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 793
نمایی به کوه و جنگل از درون ویلا
متراژ زمین : 300 متر
متراژ بنا : 180 متر
سه خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 784
نمایی از بیرون ویلا
متراژ زمین : 280 متر
متراژ بنا : 180 متر
دو خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 780
فروش ویلا با 300 متر زمین و 120 متر بنا
متراژ زمین : 300 متر
متراژ بنا : 120 متر
دو خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 773
فروش ویلا در شمال
متراژ زمین : 300 متر
متراژ بنا : 200 متر
سه خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 757
نمایی از بیرون ویلا

فروش ویلا در شمال

*** فروخته شد ***
متراژ زمین : 300 متر
متراژ بنا : 220 متر
سه خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 738
DSC01178
متراژ زمین : 350 متر
متراژ بنا : 200 متر
سه خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 726
ویلا با 620 متر زمین و 580 متر بنا
متراژ زمین : 620 متر
متراژ بنا : 580 متر
چهار خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 716
فروش ویلا با 620 متر زمین
متراژ زمین : 620 متر
متراژ بنا : 200 متر
سه خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 709
ویلا با 200 متر زمین و 100 متر بنا
متراژ زمین : 200 متر
متراژ بنا : 100 متر
دو خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 700
فروش ویلای ساحلی
متراژ زمین : 400 متر
متراژ بنا : 200 متر
سه خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 691
فروش ویلا با ششصد متر زمین
متراژ زمین : 600 متر
متراژ بنا : 200 متر
سه خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 687
ویلا با 215 متر زمین و 140 متر بنا
متراژ زمین : 215 متر
متراژ بنا : 140 متر
دو خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 680
ویلا با 280 متر زمین و 180 متر بنا
متراژ زمین : 280 متر
متراژ بنا : 180 متر
سه خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 663
باغ - ویلای ساحلی با یازده هزار متر مساحت
متراژ زمین : 11000 متر
متراژ بنا : 800 متر
شش خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 656
ویلا با 300 متر زمین و 240 متر بنا
متراژ زمین : 300 متر
متراژ بنا : 240 متر
4 خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 646
photo_2016-06-18_15-44-49
متراژ زمین : 400 متر
متراژ بنا : 250 متر
سه خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 635
ویلا با 500 متر زمین و 350 متر بنا
متراژ زمین : 500 متر
متراژ بنا : 350 متر
سه خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 629
ویلا با 320 متر زمین و 180 متر بنا
متراژ زمین : 320 متر
متراژ بنا : 180 متر
دو خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 618
ویلا با 220 متر زمین و 140 متر بنا
متراژ زمین : 220 متر
متراژ بنا : 140 متر
دو خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 610
ویلا با 400 متر زمین و 200 متر بنا
متراژ زمین : 400 متر
متراژ بنا : 200 متر
4 خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 601
ویلا با 220 متر زمین و 120 متر بنا
متراژ زمین : 220 متر
متراژ بنا : 120 متر
دو خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 584
ویلای ساحلی با 300 متر زمین و 240 متر بنل
متراژ زمین : 300 متر
متراژ بنا : 240 متر
سه خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 576
ویلا با 300 متر زمین و 200 متر بنا
متراژ زمین : 300 متر
متراژ بنا : 200 متر
سه خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 557
ویلا با 320 متر زمین و 170 متر بنا
متراژ زمین : 320 متر
متراژ بنا : 190 متر
دو خوابه خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 460
ویلا با 250 متر زمین و 180 متر بنا
متراژ زمین : 250 متر
متراژ بنا : 180 متر
دو خوابه خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 430
ویلا با 300 متر زمین و 200 متر بنا
متراژ زمین : 300 متر مربع
متراژ بنا : 200 متر مربع
دو خواب خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 422
ویلا با 1200 متر زمین و 150 متر بنا
متراژ زمین : 1200 متر
متراژ بنا : 150 متر
دو خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 412
ویلا با 400 متر زمین و 220 متر بنا
متراژ زمین : 400 متر
متراژ بنا : 220 متر
چهار خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 405
ویلا با 350 متر زمین و 200 متر بنا
متراژ زمین : 350 متر
متراژ بنا : 200 متر
سه خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 392
ویلا ساحلی با 300 متر زمین و 130 متر بنا
متراژ زمین : 300 متر
متراژ بنا : 130 متر
دو خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 385
ویلا با 250 متر زمین و 200 متر بنا
متراژ زمین : 250 متر
متراژ بنا : 200 متر
سه خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 377
ویلا با 230 متر زمین و 130 متر بنا
متراژ زمین : 230 متر
متراژ بنا : 130 متر
دو خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 367
ویلا با 400 متر زمین و 280 متر بنا
متراژ زمین : 400 متر
متراژ بنا : 280 متر
سه خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 356
ویلا با 300 متر زمین و 240 متر بنا
متراژ زمین : 300 متر
متراژ بنا : 240 متر
سه خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 349
ویلا با 270 متر زمین و 125 متر بنا
متراژ زمین : 270 متر
متراژ بنا : 125 متر
خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 312
ویلا با ۳۲۰ متر زمین و ۲۲۰ متر بنا

فروش ویلا / شمال سیسنگان

*** فروخته شده ***
متراژ زمین : 320 متر
متراژ بنا : 220 متر
سه خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 282
ویلا با ۲۳۰ متر زمین و ۱۰۰ متر بنا
متراژ زمین : 230 متر
متراژ بنا : 100 متر
خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 246
ویلا با 250 متر زمین و 185 متر بنا
متراژ زمین : 250 متر
متراژ بنا : 185 متر
سه خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 207
photo_2016-05-19_12-49-04
متراژ زمین : 550 متر
متراژ بنا : 500 متر
چهار خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 176
ویلا با 300 متر زمین و 200 متر بنا
متراژ زمین : 300 متر مربع
متراژ بنا : 200 متر مربع
سه خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 126
ویلا با 850 متر زمین و 650 متر بنا
متراژ زمین : 850 متر
متراژ بنا : 650 متر مربع
پنج خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 104
نمای شمالی ویلا
متراژ زمین : 600 متر
متراژ بنا : 400
چهار خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 30
نمایی از الاچیق ویلا
متراژ زمین : 230 متر مربع
متراژ بنا : 100 متر مربع
دو خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 22
ویلا با 250 متر زمین و 100 متر بنا
متراژ زمین : 250 متر
متراژ بنا : 100 متر
دو خواب
سایر مشخصات
کد فایل : 18
ویلا با ۲۰۰ متر زمین و ۱۰۰ متر بنا

فروش ویلا / شمال سیسنگان

135 میلیون تومان
متراژ زمین : 200 متر
متراژ بنا : 100 متر
دو خواب
سایر مشخصات